• Training presenteren Fleur

Powerful performance

Tijdens deze dag leer je uit welke ingrediënten een goede presentatie bestaat. Je ontdekt hoe je ze op natuurlijke wijze toepast, door zelf te ervaren wat wel en niet werkt.

De energie die je in je manier van spreken legt heeft hoe dan ook zijn weerslag op je publiek. Welk effect wil je bereiken? Hoe inspireer je in plaats van informeren? En hoe maak je contact met je publiek?

We kijken ook naar andere presentaties. Daar kan je veel van leren. Wat straal je uit, en wat wíl je uitstralen?! Daarbij is het belangrijk welk verhaal je gaat vertellen en hoe je dat verpakt. Visuele hulpmiddelen spelen daarbij ook een rol, zolang ze ondersteunend zijn aan je verhaal.

De workshop bestaat uit:

  • De juiste voorbereiding
  • De kernboodschap en het doel van je presentatie
  • Storytelling en de opbouw van een goed verhaal
  • Gebruik van visuele hulpmiddelen
  • De juiste houding en energie bij het presenteren
  • Inspireren of informeren
  • Do’s en don’ts